דורית בת שלום

מהאוהל האדום לאוהל הזהב

סדנה לזקנות השבט. הזמנה לעבור להיות אלדרית שמשפיעה מחכמת המסע והדרך aging to saging
מסע הזכרות חוויתי למימוש והגשמת חזון קאונסל של חכמות השבט.

fav