מאייטרי כהן

זעם מקודש

ריקוד האש
דרך האש נדליק בעוצמה את רגש הכעס, נציף נאסוף נצבור נרכז האנרגיה לשם ביטוי והתמרה. אז נצא בתפילה מקודשת למי הים- למען עולם אנושות אדמה חדשה. מסביב למעגל אבנים נספר את הסיפור אוחזות את מטה המנהיגות
נרקוד את הזעם נחוש אותו בגוף נירק אותו לאש, בעדות אחיותינו, מעגל נשים זוכרות, תומכות.

fav
מאייטרי כהן

מנחת מעגלי הקשבה-תקשורת מקרבת
שומרת האש במרחביים טקסיים
מעבירה סדנאות לחיבור האדם עם האדמה בטבע הגולמי
תומכת לידות וטקסי מעבר לנשים.
מלווה תהליכי התפתחות אישים נוער מתבגר – חניכה לאש החיים
חיה וחולמת את העולם החדש.